Spoštovani,

Društvo za ceste Primorske skupaj z DRC – Združenjem za promet in prometno infrastrukturo Slovenije in DRC družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, d.o.o., bo 3. oktobra 2019 ob sodelovanju družbe 2TDK in FGG iz Ljubljane organizirala širšo enodnevno tehnično strokovno srečanje o gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača.

Glavni namen dogodka je strokovni in zainteresirani javnosti celovito predstaviti pomemben infrastrukturni projekt, ki je dolgoročno gledano ključen za ustrezen razvoj prometnih tokov v naši državi in širše.

Organizatorji smo skupaj s strokovnim odborom, ki ga vodita g. Marko Brezigar in g. Edmund Škerbec – vodja projekta v fazi načrtovanja, pripravili zanimiv nabor strokovnih referatov, ki bo novo železniško progo med Koprom in Divačo predstavili z vidika naročnika (2TDK d. o. o.), načrtovalcev (ELEA d. o. o, SŽ-projektivno podjetje Ljubljana d. d., IRGO Consulting d. o. o, Geološki zavod Slovenije, ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa), izvajalcev, uprave RS za pomorstvo in Luke Koper d. d. ter železniškega gospodarstva Slovenije.

Dogodek bo organiziran 3. oktobra 2019 v Portorožu.

http://www.izs.si/novica/strokovno-srecanje-nova-zelezniska-proga-divaca-koper-kot-graditeljski-izziv-2596/

Vabljeni!

Dogodek v medijih

Vabilo na strokovno srečanje: NOVA ŽELEZNIŠKA PROGA DIVAČA–KOPER KOT GRADITELJSKI IZZIV